CNC stroj pro koncové opracování SF 40

  • Cenově výhodná bruska na kulato s motorovým vřetenem o výkonu 11 kW, které lze manuálně natočit k ose obrobku (paralelně nebo kolmo).
  • Lože se sklonem 45° z polymerového betonu tvoří základ pro kompaktní koncept stroje s tříosou kinematikou.
  • Vodou chlazené brusné vřeteno může být vybaveno až třemi kotouči o průměru do 350 mm.
  • Do nosiče obrobku mohou být v závislosti na upínacím systému upnuty dílce pro koncové opracování až do průměru 32 mm a délky 460 mm.
  • Axiální poloha obrobku a poloha chladicích kanálků jsou zaznamenávány pomocí měřicí sondy.
  • Speciálně vytvořené cykly v programovacím systému NUMROTOplus® umožňují vytváření velkého počtu různých geometrií.
  • Opčně jsou k dispozici: automatické zakládací systémy, různé upínací systémy, vybavení pro broušení stupňů a přechodů s malými tolerancemi technologií loupání.
  • CNC řídicí systém NUM Flexium+ s výkonnými pohony NUM DriveX a integrovanou bezpečnostní architekturou NUM-Safe.
Mobirise


Variabilní nastavení vřetena
pro zajištění flexibility

Výroba špiček, fazetek, rádiusů,
stupňů a jejich kombinací

Vysoká přesnost
v obtahování tvaru

Automatické zakládací 
zařízeníStáhnout datový list.Ulmer Werkzeugschleiftechnik GmbH & Co. KG • August-Nagel-Str. 9 • 89079 Ulm-Einsingen
www.werkzeugschleifen.de • © Ulmer Werkzeugschleiftechnik GmbH & Co. KG 2018 • Kollwitz MediaImpresum
němec | angličtina | český